remedial teaching

Remedial teaching en Onderzoek

METIS meer dan remedial teaching

Metis is meer dan remedial teaching
Gretha Sierink is naast gecertificeerd remedial teacher ook jeugdprofessional en psychodiagnostisch werkende.
Alle kennis en vaardigheden van deze onderdelen worden ingezet om de leerling zo goed mogelijk vooruit te helpen.
Deze brede aanpak geeft altijd inzicht en handvatten om de ontwikkeling van jouw kind weer op gang te brengen. Je kind zal niet alleen vorderingen maken met lezen, spelling en rekenen, maar zal zich ook beter ontwikkelingen op andere gebieden en meer zelfvertrouwen en zelfinzicht krijgen.

Je bent meer dan alleen je lees- of rekenprobleem. Iedereen is een totaal van veel verschillende kwaliteiten en eigenschappen. Leren is een dynamisch proces, binnen de persoon zelf en in interactie met zijn omgeving. Pas wanneer er recht gedaan wordt aan die samenhang, kan een kind of jongere zich goed ontwikkelen.
Zo kun je een leven lang leren, samen leren. De Métis, een aboriginal volk in Canada, leren al eeuwen op deze manier.

Neem gratis contact op
als jouw kind vastloopt op één van de volgende gebieden:

  • rekenen (dyscalculie)
  • lezen (dyslexie)
  • begrijpend lezen (basisschool en VO)
  • ontwikkelingsstoornis in combinatie met leren (ADHD, ASS)
  • executieve functies, andere manier van informatie verwerken, werkgeheugen
  • leren leren
  • concentratie

Onderzoek
Je kunt bij Metis naast remedial teaching ook terecht voor onderzoek: dyslexieonderzoek, intelligentieonderzoek, onderzoek naar executieve functies.
Soms wordt onderzoek vergoed. Neem voor meer informatie contact op.

Uit mijn blog

Talent ontdekken

Invloed van executief functioneren op gemeten intelligentie Observeren tijdens een testafname Het is zo boeiend om naar een kind te kijken, wanneer het bezig is met de opdrachten van de test die ik afneem. Wat valt me op, wat is mijn eerste indruk en vooral waar verrast het kind of de jongere mij. Wanneer ik

Lees verder »

Executieve functies en intelligentie

Er is in toenemende mate belangstelling voor wat executieve functies zijn en wat ze doen. Daar zijn verschillende boeken over geschreven en op diverse websites is er informatie over te vinden zoals op die van het SLO. Executieve functies regelen ons gedrag en worden daarom ook wel regelfuncties genoemd. Bij jonge kinderen en bij pubers

Lees verder »
Scroll naar top