remedial teaching

Home

METIS meer dan remedial teaching

Onderzoek

 • intelligentieonderzoek
 • executieve functies
 • dyslexieonderzoek
 • screening rekenvaardigheden
 • diagnostiek begrijpend lezen
 • algemeen didactisch onderzoek
 • begeleiding en advies

Begeleiding en advies

 • dyslexie en leesproblemen
 • dyscalculie en rekenproblemen
 • spellingproblemen
 • (werk)geheugen
 • om leren gaan met bv. AD(H)D of ASS in combinatie met leren
 • studievaardigheden
 • laaggeletterdheid (jongeren en volwassenen)

De activiteiten vinden meestal plaats in de praktijk van Metis, maar kunnen indien wenselijk ook op locatie gegeven worden.

Metis gaat uit van de samenhang binnen het leren.
Je bent meer dan alleen je lees- of rekenprobleem. Iedereen is een totaal van veel verschillende kwaliteiten en eigenschappen. Pas als die allemaal mee mogen doen, kun je je goed ontwikkelen. Je omgeving is daarbij ook belangrijk. Metis houdt daar in de begeleiding allemaal rekening mee. De begeleiding is een totaal-aanpak. Zo kun je een leven lang leren, samen leren. De Métis, een aboriginal volk in Canada, leren al eeuwen op deze manier.

Scroll naar top