onderzoek

Metis verzorgt begeleiding op maat voor zowel particulieren als bedrijven.

Onderzoek

Intelligentieonderzoek

Er kan uitgebreid of globaal onderzoek gedaan worden, afhankelijk van de vraagstelling. Een goede observatie, praktische adviezen en een gedegen verslaglegging zijn altijd inbegrepen.

Metis doet intelligentieonderzoek met de IDS-2, een test die ontwikkeld is volgens de nieuwste inzichten op gebied van capaciteitenonderzoek. Met deze test kunnen ook de executieve functies in kaart gebracht worden.

Metis doet dit onderzoek in samenwerking met kinderpsychologenpraktijk Eigen Vleugels in Borne. Aanmelding voor onderzoek loopt via Eigen Vleugels . Vraag voor meer informatie de folder aan.

Aanmelden voor een globale meting van de intelligentie, kan rechtstreeks bij Metis.
Een onderzoek kan zowel door de ouders als de school aangevraagd worden. Bij aanmelding door school worden de ouders bij het onderzoek betrokken door middel van een intake- en adviesgesprek.

Dyslexieonderzoek

Een compleet dyslexieonderzoek omvat ook altijd een intelligentieonderzoek. Afhankelijk van de situatie en de vraagstelling kan een uitgebreid of meer globaal onderzoek naar de capaciteiten gedaan worden.

Verder worden de lees- en spellingproblemen en dyslexie-indicatoren in kaart gebracht. Behalve dat vastgesteld wordt of er sprake is van dyslexie, worden er ook adviezen gegeven voor behandeling en begeleiding. Metis kan helaas geen onderzoek doen voor het vergoede dyslexietraject.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met kinderpsychologenpraktijk Eigen Vleugels in Borne.

Didactisch onderzoek

Didactisch onderzoek kan binnen een inventarisatie plaats vinden of kan op zichzelf staan. Didactisch onderzoek houdt in dat er naar één of meerdere specifieke onderdelen van het leren wordt gekeken. Er wordt in kaart gebracht wat het niveau van dat onderdeel is, en wat de leerstrategieën van de leerling zijn op dit onderdeel. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden naar rekenen, of onderdelen daarvan, tekstbegrip, taalvaardigheid.

Scroll naar top