rekenen

Metis kan begeleiding op maat verzorgen voor particulieren en bedrijven.

Rekenen

Rekenonderzoek - dyscalculie

Beter rekenen begint met goed onderzoek. Waar is de leerling precies in het leerproces en waarom wordt de aangeboden lesstof onvoldoende opgepakt.

Meestal beginnen de problemen met rekenen al in groep 2 of 3. Kinderen blijven vaak hangen in het tellen en komen niet tot automatiseren. Bij rekenen is er sprake van een opbouw in het programma. Als je door moet voordat je de vorige stap kunt, stapelen de problemen zich op. Een leerling klapt vervolgens dicht, wordt faalangstig en kan fysieke klachten ontwikkelen.

Wanneer er problemen met rekenen geconstateerd worden is onderzoek altijd nodig. Zonder dat is een goede begeleiding niet mogelijk. Soms is het voldoende om een rekengesprek te houden, soms moet er verder gekeken worden. Bij leerlingen uit groep 7 en 8 bijvoorbeeld, kost het vaak wat meer tijd om de hiaten en de strategieën van een leerling in kaart te brengen.

Begeleiding

Begeleiding van rekenproblemen kan alleen nadat is vastgesteld, waar de leerling zich bevindt in het rekenproces.

De begeleiding is voor leerlingen van het basisonderzoek en voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen van het vo kunnen ook terecht voor begeleiding bij wiskunde.

De begeleiding bestaat uit het aanleren van strategieën die passen bij het rekenonderdeel, waar nodig aangepast bij de mogelijkheden van de leerling. Nieuwe of nog niet beheerste rekenonderwerpen worden altijd met materiaal en al handelend uitgelegd en geoefend.

Sinds maart 2017 heeft Metis het certificaat voor dyscalculie-behandelaar.

Scroll naar top