spelling
remedial teaching

Metis verzorgt begeleiding op maat voor zowel particulieren als bedrijven.

Spelling

Onderzoek

Bij problemen met spelling is het belangrijk te onderzoeken waardoor de problemen veroorzaakt worden. Alleen dan kan de juiste begeleiding gegeven worden. Visuele problemen vragen een andere aanpak dan wanneer de spelling moeizaam gaat doordat het kind problemen heeft met het auditieve aspect.

Begeleiding

In de begeleiding worden alle vaardigheden die voor spelling nodig zijn aangesproken, zoals letterkennis, analyse van letterclusters en woorden, en woorden verdelen in klankgroepen. Wanneer een leerling leert deze met elkaar te verbinden gaan de resultaten omhoog. Metis maakt o.a. gebruik van de methode Taal in Blokjes. Wanneer er sprake is van (ernstige) dyslexie of ernstige problemen met het werkgeheugen, zal er meestal, in vergelijking met leeftijdsgenoten, een achterstand blijven bestaan.

Tijdens de begeleiding wordt waar nodig ook compensatie ingezet. Zeker voor kinderen met dyslexie is het belangrijk dat zij hun spellingproblemen kunnen compenseren door bijvoorbeeld gebruik te maken van een tekstverwerkingsprogramma met spellingcontrole. Daardoor komen leerlingen ook toe aan de inhoud van hun verhaal en blijven ze niet hangen in het technische deel van het schrijven.

Er wordt altijd gewerkt vanuit, of toegewerkt naar zinvolle situaties. Functioneel spellen is de motivatie om het te leren en tegelijkertijd het doel waarom je het moet leren.

Voorleessoftware: Claroread en Textaid

Metis geeft advies en training voor gebruik van voorleessoftware bij lezen en spellen. Leerlingen kunnen daar, afhankelijk van de ernst van de problemen en hun cognitieve mogelijkheden, al vanaf groep 3 baat bij hebben naast het gewone onderwijsprogramma voor lezen en spellen. Metis werkt met het programma Claroread en Textaid.

Scroll naar top